1. Algemeen
Tamarin
 hecht belang aan de privacy van haar Klanten en de bezoekers van haar website. De gegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Tamarin in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig.

2. Verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst

De verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt in het kader van de sluiting, het beheer en de uitvoering van de Overeenkomst (o.m. dienstverlening, klantenbeheer en boekhouding).

3. Verwerking persoonsgegevens met gerechtvaardigd belang

Tamarin verwerkt de gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen, zoals de evaluatie en verbetering van de diensten en producten door middel van onder meer statistische analyses, campagnes, interne markt- en tevredenheidsonderzoeken; voor het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering; voor de opleiding door het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie en het bewaren van bewijsmateriaal (archief); alsook voor het behoud van de rechten van Tamarin of haar betrokkenen bv. voor een invorderingsprocedure of een geschil.

4. Toestemming voor direct marketing

Tamarin kan de elektronische contactgegevens verwerken om de Klant persoonlijke informatie, advertenties en andere commerciële informatie over nieuwe diensten of producten, promoties en voordelen te sturen via direct marketing of nieuwsbrieven. Door te aanvaarden, geeft de Klant toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en het versturen van elektronische reclame van Tamarin. De Klant kan zich hiervoor steeds uitschrijven.

5. Rechten Klant

De Klant heeft steeds het recht op informatie, inzage, correctie, een beperkte verwerking en verwijdering van diens persoonsgegevens. De Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Voor informatie, inzage, correctie, een beperkte verwerking en verwijdering van persoonsgegevens kan men contact opnemen met els@nordicretreat.be. Binnen een maand zal u reactie krijgen op u verzoek, indien uw verzoek een ingewikkelde aanpassing vereist reserveert Tamarin zich het recht om twee extra maanden tijd te krijgen om deze uit te voeren.

6. Bescherming van uw informatie

Een reeks veiligheidsmaatregelen wordt genomen door Tamarin voor het beschermen van uw gegevens die via de website of voor het uitvoeren van de Overeenkomst worden verzameld.

7.Cookies

De website van Tamarin gebruikt enkele functionele en statistische cookies. Deze zijn nodig om het functioneren van de website te garanderen.

8. Goedkeuring 

Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

 

Laatste update: 23 mei 2022